Ödeme Notifikasyonu

Ödeme notifikasyonu

Lidio Ödeme Notifikasyonu zorunlu veya isteğe bağlı süreçlerde farklı aksiyon tipleri için (ödeme, iptal, iade) ve farklı senaryolar için (ör, asenkron fraud sonucu bildirim) gibi işlem sonuç bildirimlerinin işyerine yapılmasını sağlar. Lidio'nun tanımlı Ödeme Notifikasyonu yapısına uygun olarak işyerinin bir servis yazması ve POST URL'ini Lidio'ya bildirmesi ya da işlem isteklerinde yer vermesini esas alır.

Notifikasyonlar, işyeri servisinden başarılı sonuç alana dek tekrar tekrar gönderim yapılır. Standart kullanımda servisten alınan HTTP 200 başarılı kabul edilir. Ancak isteğe bağlı olarak İşyeri'nin responseta başarılı durumda yer vereceği bir "Match String" tanımlanarak, bu cevap alınana dek tekrar gönderim de konfigüre edilbilir.

Notifikasyonlar, entegre olmayan asenkron ödeme/iptal/iade süreçlerinde (İşyeri panelinden yapılan tahsilat, iptal, iade işlemleri, link ile ödemeler, işyeri ödeme portalından alınan ödemeler vb.) her zaman (geçerli bir Notification URL tanımlı ya da istekte iletildiyse) tetiklenir. Senkron işlem yapılarında ise (API ile Ödeme, Hosted Ödeme) firma isteği ile konfigüratif olarak tetiklenmesi sağlanabilir.

Notifikasyon URL'leri, canlı (production) sistem kullanımı için önceden firewall yetkisi almalıdır. Bu nedenle canlı sistemde kullanılacak URL domainleri önceden Destek ekibine bildirilmelidir.

Ödeme notifikasyonları sizden başarılı yanıt almadıkça tekrar tetiklendiğinden, notifikasyonlar için mutlaka "mükerrerlik kontrolü" yapılmalıdır. Bunun için iş ihtiyacına göre farklı kriterler uygulanabilir ancak benzersiz değer olarak "systemTransId" değerinin baz alınması önerilir. "orderId" satış-iptal-iade işlemleri için aynı olabillmekte, bazı durumlarda işyerleri satış işlemlerinde de aynı orderId ile farklı denemeler yapabilmektedir.